เปิดโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-19 เราจะเตรียมตัวกันยังไง?

Covid19 กับการเปิดโรงเรียน

พร้อมเปิดใจ. ที่จะเปิด รร. กันรึยัง??

เปิดใจพร้อมรับการเปิดภาคเรียนกันรึยังครับเด็กๆ แต่ก่อนจะไปคาดเดาว่าเราจะเจออะไรผมขอยกตัวอย่างของประเทศอื่นๆก่อนดีกว่าว่าเค้าจัดการรับมืออย่างไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.อภิรดา ชิณประทีป คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากประสบการณ์ของต่างประเทศ กลุ่มประเทศยุโรปส่วนใหญ่จะเปิดในระดับเล็กก่อน

  • เดนมาร์กเปิดเรียนเป็นชาติแรกในยุโรป โดยเริ่มจาก ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน แต่คิดเป็น 35% ของโรงเรียนทั้งหมดในกรุงโคเปนเฮเกน ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาเปิดวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา สิ่งสำคัญคือกฎเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด
  • นอร์เวย์ประกาศปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 มี.ค. ตัดสินใจให้เปิดโรงเรียนอนุบาลอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ก่อนตามด้วยการเปิดโรงเรียนประถม เกรด 1-4 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. โดยเพื่อสนับสนุนการเว้นระยะทางสังคม รัฐบาลได้ขอให้โรงเรียนแบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่ม ไม่เกินกลุ่มละ 15 คน และต้องทำความสะอาดโต๊ะเรียนทุกวัน รวมถึงยังมีมาตรการป้องกันอื่น ๆ
  • กรณีของเยอรมันที่เปิดระดับมัธยมเนื่องจากต้องมีการสอบสำคัญ โรงเรียนในเยอรมันมีการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ประมาณวันที่ 20 เมษายน โดยให้นักเรียนในระดับมัธยมปลายกลับมาเรียนก่อน หลังจากนั้นจะเป็นของระดับชั้นประถมศึกษาในวันที่ 4 พฤษภาคม เนื่องจากเด็กโตนั้นจะต้องเตรียมตัวกับการสอบที่กำลังจะมาถึง
เราเปิดแล้ว

เปิดใจให้(โรงเรียน)ดีมั้ย?

       อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่า การรักษามาตรฐานต่าง ๆ และการเว้นระยะห่างในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มจะทำได้ดี ขณะที่กลุ่มประเทศในเอเชียยังมีความหลากหลาย ซึ่งพบว่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยังคงมีนโยบายแตกต่างกันไป เช่น ปิดโรงเรียนทั่วประเทศ ปิดโรงเรียนและเปิดตามความพร้อมของแต่ละรัฐหรือมณฑลหรือการพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ หรือเปิดทีละส่วน โดยมีการสลับเวลา เป็นต้น ซึ่งประเทศไต้หวันนับว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคได้อย่างดีมากประเทศหนึ่งในโลก ได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 25 ก.พ. โดยรายงานระบุว่า ความจริงแล้วไต้หวันไม่เคยประกาศปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ แต่ขยายเวลาช่วงปิดเทอมฤดูหนาวออกไป 10 วัน เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้ออาคารสถานต่าง ๆ ในโรงเรียน แจกจ่ายเวชภัณฑ์ และจัดเตรียมระเบียบปฏิบัติใหม่สำหรับโรงเรียนที่มีผู้ติดเชื้อยืนยัน ขณะนี้ โรงเรียนในไต้หวันจะมีการตรวจวัดไข้ บางแห่งก็จะติดตั้งฉากกั้นบนโต๊ะนักเรียน ซึ่งถือเป็นมาตรการความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามา

        ขณะเดียวกันการเปิดสถานศึกษาอาจไม่ได้ราบรื่นเสมอไป เช่น เมื่อ 13 มิถุนายน 2563 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เลื่อนการกลับเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เปิดเผยว่านักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 2 และ 3 จากโรงเรียนประถมศึกษาของปักกิ่งประมาณ 520,000 คน ซึ่งมีกำหนดกลับเข้าเรียนวันที่ 15 มิ.ย. นี้ หลังตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ได้รับการยืนยันผลเพิ่มในช่วงที่ผ่านมาหรือกรณีของเกาหลีใต้ โรงเรียนมัธยม 75 แห่งในเกาหลีใต้ต้องให้นักเรียนกลับบ้าน ไม่กี่ชั่วโมงหลังเพิ่งกลับมาเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 20 พ.ค. หลังพบนักเรียน 2 คนติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) ซึ่งเป็นระดับมัธยมในเมืองอินชอน มีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวกในตอนเช้าวันเดียวกัน ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีสาธารณสุขของเกาหลีใต้เผยว่าความวิตกเดี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 ยังคงมีอยู่ และไม่มีใครสามารถคาดการณ์ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นในโรงเรียน แต่หากโรงเรียนใดมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ จะต้องปิดการเรียนการสอนทันที

Leave A Comment