คำแนะนำในการป้องกันตัวเองจาก COVID-19 สำหรับสถานศึกษา

1.การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา

 • ทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะต้องมีจุดตรวจสอบก่อนเข้าห้องเรียน จัดพื้นที่เป็นโซนแยกอย่างชัดเจน และมีการจัดระเบียบเข้าแถวอย่างน้อย 1-2 เมตร
 • หากมีนักเรียนหรือนักศึกษาคนไหนมีไข้สูงกว่า 5 °C หรือหากพบว่าอาการจาม ไอ น้ำหมูกไหล เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้นักเรียนหรือนักศึกษาคนนั้นหยุดเรียนและไปพบแพทย์โดยทันที (อาการของโรค COVID-19) หากพบว่ามีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นมากกว่า 3 คนขึ้นไป ให้รีบแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา

หมายเหตุ: โดยส่วนใหญ่แล้วการตรวจคัดกรองมักจะใช้เป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอินฟาเรด ที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิร่างกายผ่านผิวหนังโดยไม่ต้องสัมผัสตัว ควรวางเครื่องวัดไว้ในพื้นที่นั้น ๆ ก่อน 10-30 นาที เพื่อให้เครื่องวัดปรับค่าอุณหภูมิให้เข้าอุณหภูมิของพื้นที่ “เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟาเรด ที่แม่นยำที่สุด ปี 2020” ( ขายของนิดนึงครับ )

2. การจัดการในโรงอาหาร

โรงอาหารพื้นมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเวลาพักเที่ยงทุกคนพักตรงกัน ดังนั้นทางสถานศึกษาจะต้องมีมาตรการในการจัดการที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น

 • จัดพื้นที่สำหรับจุดตรวจคัดกรอง

มีจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงอาหาร ซึ่งจะต้องทำเช่นเดียวกันกับการตรวจคัดกรองก่อนก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา เช่นจัดแถวให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

 • การสวมหน้ากากอนามัย

สำหรับผู้ซื้อและผู้ขายควรจะสวมหน้ากากอนามัยในตอนซื้ออาหาร แต่สำหรับผู้ขายหรือผู้ประกอบการ จะต้องสวมมากกว่าหน้ากากอนามัย เพราะคุณเป็นผู้ที่สัมผัสอาหาร ดังนั้นจะต้องสวมทั้ง ถุงมือยางอนามัย หมวก และผ้ากันเปื้อน

 • ทำความสะอาดพื้นผิวที่ได้รับการสัมผัสบ่อย

อาทิเช่น โต๊ะ เก้าอี้ บัตรคูปองแทนเงินสด หรือแม้แต่ชุดเครื่องปรุงอาหารสำหรับร้านที่ขายจำพวกก๋วยเตี๋ยว เพราะทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นพื้นผิวที่ทุกคนจะต้องใช้ร่วมกัน อย่าลืมทำความสะอาดแผงจำหน่ายอาหาร โดยเลือกใช้เป็นแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป, น้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป, หรือจะเป็นน้ำยาฟอกขาวสำหรับฆ่าเชื้อ ( ธีทำผ้าเช็ดทำความสะอาดสำหรับฆ่าเชื้อ ) และควรมีวิธีการกำจัดขยะที่เหมาะสม

 • จุดบริการล้างมือ

การล้างมือที่ถูกต้องนั้นจะต้องล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที และล้างให้สะอาดทุกซอกทุกมุม คุณสามารถอ่านวิธีล้างมือได้จากบทความ “ล้างมืออย่างไรให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ“ และควรมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป แนะนำวิธีการใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุด

 • การจัดการที่นั่ง

ที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารนั้นจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สำหรับการนั่งฝั่งตรงข้ามนั้นควรจะจัดให้เป็นการนั่งแบบเฉียงกัน ไม่ให้นั่งตรงกันข้ามแบบตรง ๆ หรือมีฉากกั้นให้เรียบร้อย

 • ความสะอาดของอุปกรณ์บนโต๊ะทานอาหาร

มาตรการทำความสะอาดที่ดี อาทิเช่น ช้อนทานอาหารหรือแก้วน้ำ หากเป็นการทานอาหารร่วมกันแนะนำให้ใช้ช้อนกลาง และควรจะใช้แก้วน้ำแยกให้ชัดเจนไม่ควรใช้ร่วมกัน หากเป็นได้สำหรับช้อนทานอาหารหรือแก้วน้ำและขวดน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งระวังเช่นกัน เพราะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องเอาเข้าปาก ดังนั้นแนะนำให้เด็กพกของใช้ส่วนตัวมาเองจะปลอดภัยที่สุด

 • มาตรการความสะอาดสำหรับร้านประกอบการ

สำหรับทางร้านประกอบการนั้น ก็ต้องมีการจัดที่ดี อาทิเช่น ภาชนะใส่ช้อนส้อมควรจะเป็นภาชนะแบบมีฝาปิดที่มิดชิด รวมถึงอาหารที่ทำจะต้องปรุงสุกใหม่ สำหรับข้าวราดแกงจะต้องมีที่ปิดอาหารให้เรียบร้อย และต้องใช้อุปกรณ์สำหรับหยิบจับอาหารให้ชัดเจน ไม่ควรใช้มือในการหยิบจับอาหาร แผงที่จำหน่ายอาหารต้องมีฉากกั้นระหว่างเด็ก-ผู้ขาย

3. การจัดระเบียบในห้องเรียน

 • นักเรียนหรือนักศึกษาทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย
 • หากโต๊ะเรียนสามารถแยกกันได้ ให้แยกโต๊ะออกจากกันและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สำหรับโต๊ะที่แยกไม่ได้ จะต้องนั้งเว้นเก้าอี้ไว้หรือมีที่กั้นให้เรียบร้อย
 • คนภายในห้องเรียนไม่เกิน 10-20 คน/ห้อง หากสถานที่ศึกษาหรือห้องเรียนไม่เพียงพอให้พิจารณาทำการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่ม
 • การจัดการในโรงอาหาร

ข้อ 1-3 ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนมาจาก: นิติแพทย์ชั้นปีที่ 6 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และเพจ Facebook Infectious ง่ายนิดเดียว

4. การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา

 • สำหรับการใช้สถานที่ทำกิจกรรม หรือเฉพาะประเภทกีฬาผ่อนคลาย นั้นสามารถทำกิจกรรมได้ต้องพิจารณาถึงจำนวนนักเรียนต่อพื้นที่นั้น ๆ 
 • สำหรับการใช้อาคารของสถาบันศึกษาเพื่อเป็นสถานที่ในการประชุม, จัดการสอบต่าง ๆ หรือฝึกอบรมระยะสั้น (ไม่เกิน 15 วัน) ให้ยังคงดำเนินการป้องกันตามมาตรการเดียวกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ศธ.360 องศา

วิธีป้องกันการระบาดของโควิด 19 ในโรงเรียน

 • มีจุดคัดกรองวัดไข้ และตรวจสอบอาการเบื้องต้น
 • กำหนดจุดรับ-ส่งเด็กสำหรับผู้ปกครองแยกพื้นที่ให้ชัดเจน
 • ไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกเข้ามา
 • สำหรับครูหรือผู้ดูแลเด็กมีอาการไข้อกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ (ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ)หยุดงานทันทีและกักตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คุณสามารถอ่านบทความ “กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร กรณีเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิค 19” หรือ “ทำไมต้องกักตัวเองที่บ้าน อย่างน้อย 14 วัน
 • ก่อนปฏิบัติงานครูหรือผู้ดูแลเด็กควรมีการเปลี่ยนชุดที่สวมใส่ ,ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกต้อง, สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และปฏิบัติงานตามปกติ
 • กำหนดจุดล้างมือ ล้างเท้า และที่เปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับเด็ก
 • หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส, สถานที่, ห้องเรียน, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เป็นประจำ รวมถึงยานพาหนะรับส่งเด็ก
 • การจัดกิจกรรมใด ๆ ก็ตามแต่ ควรมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ไม่ควรจัดกิจกรรมที่เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ควรจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ไม่เกิน 6 คน
 • สำหรับการรับประทานอาหารนั้น เน้นอาหารที่ปรุงสุกใหม่มีความสะอาดและมีคุณค่าทางสารอาหารตามหลักโภชนาการ พื้นที่รับประทานอาหารควรนั่งห่างกันเว้นระยะ 1-2 เมตร หรือมีฉากกั้นให้เรียบร้อย และล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง
 • กำหนดระยะห่างสำหรับพื้นที่ในการนอนของเด็กเล็ก
 • อย่าลืมสอนเด็ก ๆ ที่มีอายุมากกว่า 2 ปี ในการสวม-ถอดหน้ากาก และการเก็บหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง (จากคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเป็นสถาบันสุขภาพแห่งชาติ CDCกล่าวว่าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรสวมหน้ากาก)
 • สอนเด็ก ๆ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และสอนวิธีการเก็บของใช้ส่วนตัวอย่างถูกต้อง
 • ให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่น่าสนใจหรือ COVID-19
 • สอนให้เด็กล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือสอนการใช้เจลทำความสะอาดมือ

ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยและ Facebook หมอเสาวภาเลี้ยงลูกเชิงบวก

https://bestreview.asia/how-to/prevent-covid-19-in-schools/