ประเทศไทย VS โควิด19 (Thailand VS Covid19)

การระบาดของเชื้อ โควิด19 หรือ โคโรนาไวรัส ( Coronavirus ,CoV ) ในประเทศไทย ถูกควบคุมด้วย ความสามารถของทีมแพทย์ไทย และ นโยบายที่ได้ผลของรัฐบาลไทย ทำให้ประเทศเราได้เป็นอันดับต้น ของการประสบความสำเร็จควบคุมการแพร่ระบาด ที่แลกมาด้วย งบประมาณมหาศาล และ การตกต่ำของเศรษฐกิจ

อย่างไรก่อนตาม ยังมีสิ่งที่ต้องกังวลกับการ ระบาดของโควิด อีก ในอนาคต คือ การกลายพันธ์ และ การแพร่เชื้อผ่านประเทศเพื่อนบ้าน และปัจจัยหนุนการระบาดคือ ฤดูฝน ที่มาถีงนี้

จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือ จีโนม ของเชื้อ SARS-CoV-2 จาก 62 ประเทศ จำนวน 5,350 ตัวอย่าง พบว่า ไวรัสก่อโรคโควิด19 ซึ่งแบ่งได้ 2 สายพันธ์ใหญ่ๆ บางส่วนมีการกลายพันธ์ของส่วนหนาม ที่ใช้เกาะกับเซลล์ร่างกลาย แม้ว่าทีมผู้วิจัย ยังไม่สามารถชี้ชัดว่า การกลายพันธ์นี้ ส่งผลกับไวรัสอย่างไร แต่การเกิดการกลายพันธ์ ในหลายประเทศ ทั่วโลก โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ทำให้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ไวรัสอาจกำลังปรับตัวให้เข้าอยู่ในร่างกายมนุษย์ ได้นานขึ้น ทำให้เราต้องเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้

การกลายพันธ์ของโปรตีนตรงส่วนหนามนี้ ของไวรัสโควิด19 ซึ่งปกติมีความสามารถจับกับเซลล์ของมนุษย์ได้ดีกว่า โรคซาร์ส ที่มีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมกันอย่างมาก อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาวัคซีน และ แอนติบอดี ที่ทั่วโลกกำลังเร่งทำวิจัยกันต้องมีปัญหา เพราะต่างก็ใช้โปรตีนตรงส่วนหนามนี้ เป็นเป้าหมายในการ ยับยั้งการติดเชื้อ

ในอดีต ประเทศไทย ประสบปัญหาจากโรคติดต่อข้ามพรมแดน หลายครั้ง เช่น โรคไข้หวัดนก ที่ระบาดในประเทศไทยระหว่างปี 2547-2551 โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง วัณโรคโรคไข้หวัดใหญ่ โรคซาร์ส โรคเอดส์ โดยมักจะเกิดจากการ อพยพเคลื่อนย้ายผู้คน และ การขนส่งข้ามพรมแดน

เมียนมา ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ที่มีแนวเขตแดนยาว เกือบตลอดด้าน ตะวันตกของไทย เกิดการระบาด รอบ2 แล้วอันเกิดจาก การระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน

เราหวังว่า กระทรวงสาธารณสุข จะนำ แผนแม่บทการแก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2555-2559 กลับมาใช้ ซึ่ง เน้นความร่วมมือ กับประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนาขีดความสามารถการป้องกันโรคติดต่อ ในรูปแบบจังหวัด หรือ จังหวัดคู่ขนาน ( Twin Cities )

ชายแดนไทย-พม่า จำนวน 3  จุด ได้แก่

เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก

ตาก – เมียวดี

ระนอง – เกาะสอง

ชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 3  จุด ได้แก่

สระแก้ว – บันเตียมินเจย

จันทบุรี – พระตะบอง และ ไพลิน

ตราด –  เกาะกง

ชายแดนไทย-ลาว จำนวน 5  จุด ได้แก่

เชียงราย – บ่อแก้ว

น่าน – ไชยะบุรี

มุกดาหาร – สะหวันนะเขต

หนองคาย – เวียงจันทน์

อุบลราชธานี – จำปาสัก

เรามีความหวังกับ การวิจัย วัคซีน ว่าจะประสพความสำเร็จ และ นำมาใช้ ได้เร็วที่สุด เพราะยิ่งนานวัน ความยากในการควบคุมโรคนี้ จะสูงขึ้น เรื่อยๆ เพราะปัยจัยรุมเร้ารอบด้าน โดยเฉพาะ ด้านเศรษฐกิจที่กำลังหมดกำลังลง

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

BBC News ประเทศไทย

The Economist

www.hiso.or.th